Trzymaj dług techniczny pod kontrolą

Produktywność spada?
Przejrzyj swój kod źródłowy i go wyczyść!

SonarQube™ (wcześniej znany jako “Sonar”) jest projektem otwarto-źródłowym. Ściągnij i zainstaluj swoją własną kopię. Dystrybucja na licencji LGPL v3.

Wszystko w jednym
SonarQube jest otwarto-źródłową platformą do zarządzania jakością kodu. Pokrywa 7 osi jakości kodu:
Rozszerzaj wtyczki
By obsłużyć nowe języki, dodać nowe silniki reguł lub zaawansowane przetwarzanie metryk można wykorzystać elastyczny mechanizm rozszerzeń. Jest już dostępnych ponad 50 wtyczek.
Obsługiwane języki
Ponad 20 języków programowania jest obsługiwanych za pomocą rozszerzeń wliczając języki Java, C#, C/C++, PL/SQL, Cobol, ABAP…
W trzech kliknięciach
SonarQube posiada skuteczny sposób nawigacji. Znalazł kompromis pomiędzy widokiem wysoko-poziomowym, kokpitami zarządczymi, mechanizmami porównawczymi w zmian czasie oraz narzędziami wykrywania defektów. To umożliwia szybkie poznanie projektu oraz jego komponentów, które posiadają dług techniczny, by obrać plan działania.
Jakość jest w centrum uwagi
SonarQube jest systemem webowym. Reguły, powiadomienia, progi, wykluczenia, ustawienia… mogą być konfigurowane on-line. Wykorzystując zebrane dane nt. projektów SonarQube umożliwia łączenie metryk oraz porównywanie ich z danymi historycznymi.

© 2008-2016, SonarSource S.A, Switzerland. All content is copyright protected. SONARQUBE and SONARSOURCE are
trademarks of SonarSource SA. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights are expressly reserved.

Opieka nad witryną polską: Michał Kordulewski. Kod źródłowy tej strony hostowany jest w serwisie GitHub.